larodhage.hsbbrfwebb.se|larodhage@hsbbrfwebb.se
Årsmöte, motion2018-10-29T12:46:08+01:00

Rapport från årsstämman den 6 februari 2017

Föreningens ordinarie stämma hölls den 6 februari. Elva röstberättigade bostadsrättshavare deltog i stämman. Totalt var vi ca 20 personer som möttes för ett trevligt möte.

Stämman beslutade fastställa årsredovisning och bokslut enligt förslaget. Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året och de tre styrelseledamöter som stod på avgång valdes om på två år vilket innebär att styrelsen är oförändrad. Stämman beslutade vidare att, i ett första beslut av två, godkänna styrelsens förslag till revidering av stadgarna. Ärendet återkommer för ett andra beslut på nästa stämma.

Efter stämman hölls ett informationsmöte som bl.a. behandlade följande frågor:

  • Efterbesiktning som genomfördes av Åkermans Ingenjörsbyrå AB den 23 – 24 januari 2017. Vid besiktningen kontrollerades om anmärkningar från slutbesiktningen i maj 2016 var åtgärdade av entreprenören. Dessutom kontrollerades de tillkommande felanmärkningar som gjorts av de boende i vilket avseende dessa faller på entreprenörens ansvar.
    Protokoll från den andra delen av besiktningen delades ut till de närvarande. Övriga kommer få protokollen efter stämman.
  • Belysning utomhus – vilka åtgärder som vidtagits och de planer som finns från styrelsens sida.
  • Miljöhus, avfallshantering och trädgårdskärl.
  • Samfällighet för Tömvägen och Körmästarevägen tillsammans med de boende i “NCC-området” och Wallenstam-området.
  • De samlade uttalade en önskan att föreningen ungefär en gång per år köper in filter till ventilationsaggregaten.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email