Föreningen har gemensamt beslutat att teckna avtal med Comhem. En ekonomiskt fördelaktig lösning för alla i föreningen, även för dem som har ett befintligt avtal. Läs mer i april månads nyhetsbrev.