Nu har vi blivit bi-faddrar. På miljöhusets tak står vår bikupa. En viktig insats för vår miljö då binas pollinering av växter är en viktig del av vår biologiska mångfald och närmiljö. Som bonus får varje boende en burk honung till hösten som är producerad av “våra” bin.
Detta initiativ är ett samarbete med Duvestubbe bigård i Ödåkra.

Läs mer om Duvestubbe bigård